Aktualności

Kwasy humusowe w kredzie nawozowej – działanie i występowanie

Kwasy humusowe w kredzie nawozowej – działanie i występowanie
14 lip 2021 | Kategoria: Aktualności

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na poprawę żyzności i przywrócenie produktywności gleby jest stosowanie nawozów z kwasami humusowymi. Dobrej jakości kreda nawozowa z wysoką zawartością „czarnego złota” dobroczynnie wpływa na glebę, a tym samym na plony.

Czym są kwasy humusowe?

Kwasy humusowe to połączenie kwasów humusowych, fulwowych i huminowych, czyli naturalnych związków organicznych powstających w wyniku procesu rozkładu biologicznego i chemicznego masy organicznej, a także w rezultacie syntetyzującej działalności mikroorganizmów. Stanowią naturalny składnik próchnicy w glebie. Można je podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • huminy (węgle humusowe),
  • kwasy fulwowe (fulwonowe),
  • kwasy huminowe.

Tworzą one ciąg rozwojowy, którego poszczególne elementy różnią się budową molekuł oraz wiązaniami w glebie. Są zdolne do reagowania z substancjami mineralnymi, tlenkami i jonami metali, które występują w iłach. Tworzą kompleksy nierozpuszczalne i rozpuszczalne w wodzie.

Warto podkreślić, że kwasy humusowe działają naturalnie, bez obciążania środowiska naturalnego. Funkcjonują w taki sposób, w jaki robiła to wcześniej sama przyroda przez tysiąclecia – w zrównoważony sposób, zapewniając przeżycie wszystkich organizmów.

Kwas humusowy z węgla brunatnego – występowanie

Kwasy humusowe występują naturalnie w przyrodzie w różnych miejscach. Można je znaleźć w węglu brunatnym, błotach leczniczych, torfie, lignicie oraz ziemi ornej.

Kwasy humusowe – właściwości

W gospodarce rolnej substancje te w istotny sposób wpływają na produktywność, jakość, urodzajność i wilgotność gleby. Poprawiają jej walory, co przekłada się na lepsze plony. Nie są to jedyne cechy, jakie wykazują kwasy humusowe. Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne sprawiają, że znajdują one wszechstronne zastosowanie nie tylko przy uprawie roślin.

Kwasy humusowe są powszechnie wykorzystywane przy kiełkowaniu oraz wzroście roślinności. Substancje te zmieniają również strukturę gleby, a dzięki umiejętności łączenia koloidów, ograniczają powstawanie pęknięć i erozję ziemi. Ponadto zapobiegają utracie cennych związków odżywczych w glebach piaszczystych, a w glebach ciężkich zatrzymują wodę i poprawiają jej wentylację.

Są one także pomocne przy uwalnianiu i rozpadzie związków z gleby, czego rezultatem jest jej odpowiednie napowietrzanie oraz polepszenie możliwości uprawy ziemi.

Kwasy humusowe zwiększają ponadto zdolność gleby do buforowania, optymalizują pobieranie środków odżywczych i wody przez rośliny, a także zmieniają stałe chemiczne własności ziemi. Służą też do neutralizowania zasadowych i kwasowych gleb oraz do regulowania wartości pH. Prezentowane substancje stymulują enzymy roślinne i zwiększają ich produkcję oraz wspierają rozwój, wzrost i aktywność korzystnych mikroorganizmów w ziemi.

Czarna kreda nawozowa z kwasami humusowymi

Ze względu na swe cenne właściwości kwasy humusowe stanowią składnik wysokiej jakości nawozów, takich jak Czarna Kreda nawozowa. Preparat ten skutecznie wspomaga rozwój dobroczynnych mikroorganizmów w glebie, eliminując równocześnie pleśnie, bakterie gnilne oraz inne patogeny. Umożliwia utrzymanie właściwego poziomu pH w ziemi. Przyczynia się do zwiększenia odporności roślin na wyleganie i wspomaga zdrowy rozwój korzeni włośnikowych roślin. Może być bez przeszkód wykorzystywany na wszystkich kategoriach użytkowych gleb, łąk i pastwisk. Stosowanie Czarnej Kredy z kwasami huminowymi skutkuje ograniczeniem rozwoju grzybów, chorób, chwastów i pasożytów.