Złóż zamówienie

Prośba o przygotowanie oferty

 

Adres zamawiającego:
Adres dostawy:

Odbiorca towaru jest zobowiązany przy podpisywaniu formularza zamówienia do poinformowania Sprzedawcy o wszelkich zakazach, ograniczeniach tonażowych przy dojeździe do posesji. Jednocześnie dostawa do miejsca rozładunku odbywa się na odpowiedzialność Odbiorcy. Wszelkie dodatkowe koszty związane z nieuprawnionym wjazdem do gospodarstwa obciążają właściciela posesji.

Przedmiot zamówienia:


Termin dostawy:*
+ Koszt dostawy wyliczony na podstawie danych adresowych podanych w niniejszym formularzu