Badania

Sprawozdanie z badań próbek Czarna Kreda
Opinia dot. spełniania wymogów jakościowych
Świadectwo kwalifikacji IUNG
Świadectwo kwalifikacji IUNG