Badania

Sprawozdanie z badań próbek Czarna Kreda
Opinia dot. spełniania wymogów jakościowych
Świadectwo kwalifikacji IUNG
Świadectwo kwalifikacji IUNG
Wpływ Czarnej Kredy na zmianę liczebności bakterii glebowych AZOTOBACTER oraz grzybów.
Wpływ Czarnej Kredy na zmianę liczebności bakterii glebowych AZOTOBACTER oraz grzybów.