FAQ

- Czarna Kreda jest nawozem ekologicznym, można ją stosować zarówno w uprawach tradycyjnych jak i ekologicznych
- jak najbardziej Czarna Kreda poprawia strukturę i właściwości gleby. Dzięku kwasom humusowym jest w stanie pobudzić pozytywne formy życia glebowego, poprawić jej próchnicę oraz powstrzymać rozwój patogenów.
- jak najbardziej, można stosować całorocznie.
- Wszystko zależy od sprzętu, który posiada gospodarstwo. Forma granulowana nadaje sie do wysiewu zwykłymi rozsiewaczami nawozowymi. Forma sypka wymaga rozsiewaczy taśmowych. Pod względem właściwości nawóz się niczym nie różni.
- Oczywiście, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego lub bezpośrednio skontaktować się z naszym przedstawicielem, wybierając na mapie najbliższego.
Wg. ostatnich badań laboratoryjnych (OSChR) na zawartość wapnia w czarnej kredzie otrzymano wynik: 40% CaO (tlenek wapnia) - forma wapnia przeliczeniowa. Korzystając ze współczynników do przeliczania składników odżywczych w nawozach, możemy wyliczyć zawartość węglanu wapnia (CaCO3) i czystego składnika (Ca) w Czarnej Kredzie:

40%CaO x1,78 = 71,2% CaCO3
(węglan wapnia) - forma wapnia faktycznie występująca w nawozie


40%CaO x0,715 = 28,6% Ca
(wapń - czysty składnik)
Czarna Kreda zawiera wapń w formie miękkiego węglanu wapnia (głównie kalcyt). Jest młodą kredą jeziorną (powstawanie: okres kredowy) dużo bardziej reaktywną i przydatną w rolnictwie od dużo starszych dolomitów (powstawanie: okres triasowy) i skalnych węglanów wapnia (powstawanie: okres jurajski).
Precyzyjną dawkę nawozu kredowego powinno ustalać się w oparciu o wyniki badań glebowych (pH gleby i zasobność gleby w wapń Ca). Im niższe pH i mniejsza zasobność gleby w wapń (Ca) tym wieksza dawka nawozu kredowego powinna być zastosowana. Zakres dawkowania czarnej kredy to 0,5-2,5t/ha (najczęściej 1-1,5t/ha co 2-3lata) lub wg. potrzeb.
Częstotliwość nawożenia czarną-kredą (i dawkę) należy określić w oparciu o badania laboratoryjne gleby (poziom zakwaszenia odczyn i zasobność gleby w wapń Ca) i zapotrzebowanie rośliny uprawnej na wapń (Ca) przy założeniu spodziewanego plonu.

Czarną Kredę stosuje się raz na 2-3 lata w średniej dawce 1-1,5t/ha. Jeśl gleba nie wymaga pilnego odkwaszenia - można dawkę nawozu zmniejszyć do 0,5-1t/ha i stosować ją co roku (utrzymanie odczynu pH na właściwym poziomie i utrzymanie zasobności gleby w wapń (Ca) na poziomie średnim/wysokim).

Jeśli zakwaszenie gleby jest bardzo duże (pH 2-4) a zasobność w wapń (Ca) b.niska - należy zastosować wyższe dawki czarnej-kredy np.2,5-3t/ha i zabieg nawożenia powtórzyć za rok (wskazana jest konsultacja ze specjalistą GreenCal i ustalenia programu nawożenia)
pH gleby powinno oscylować na poziomie 6,5-7,2 dla większości upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych, a zasobność gleby w wapń na poziomie średnim lub wysokim. W precyzyjnej uprawie warzyw - zasobność gleby w wapń (Ca) określa się laboratoryjnie tzw.metodą ogrodniczą (mgCa/ 1000ml gleby) przy czym różne uprawy preferują różne poziomy wapnia w glebie jednak nie mniej niż 1000-1400 mg Ca/1000 ml gleby.
Wapń wprowadzany do gleby z czarną-kredą będzie dość łatwo i szybko pobierany przez rośliny uprawne dzięki wysokiej zawartości wapnia w nawozie oraz dokładnemu i równomiernemu rozdrobnieniu surowca przed dostarczeniem do gospodarstwa. Jednakże pod warunkiem, że:
 • zostanie on wymieszany z glebą możliwie szybko po wysianiu
 • dawka Czarnej Kredy nie będzie zbyt mała ani zbyt duża
 • stopień uwilgocenia gleby w warstwie korzeniowej będzie odpowiedni (zbyt mało wody - brak pobierania składników z gleby przez korzeń, zbyt duże ilości wody groza wymyciem składnika z gleby)
Stosowanie (zwłaszcza pogłównie) nawozów granulowanych jest zawsze mniej efektywne od stosowania formy sypkiej, pylistej (zwłaszcza doglebowo, mieszając nawóz z glebą).

W razie pilnej potrzeby zwiększenia zasobności gleby w wapń (Ca) zalecamy skontaktować się ze specjalistą GreenCal celem korekty programu nawożenia.
Producentem i dystrybutorem Czarnej-kredy jest Polska firma Greencal Sp. z o.o.
 • Zachęcamy do odwiedzenia strony www.czarnakreda.pl gdzie na mapce Polski można sprawdzić rozmieszczenie wszystkich dystrybutorów nawozu, handlowców, agentów handlowych i doradców.
 • Można również wypełnić formularz kontaktowy na stronie, dzięki któremu szybko można zamówić Czarną Kredę.
 • bezpośrednio poprzez Infolinię 7 800 800 34
Greencal Sp. z o.o. dostarcza Czarną Kredę do gospodarstw na terenie całego kraju. W przypadku konieczności indywidualnych warunków dostawy (nie standardowy termin i ilość) prosimy o bezpośredni kontakt tel. z biurem, lub przez infolinię 7 800 800 34 (dostępne na stronie www.czarnakreda.pl).
Zastosowanie ustalonej dawki Czarnej Kredy (o określonej zawartości kw.humusowych- aktualne badania lab.) do gleby o zbadanym poziomie próchnicy zupełnie zaspokoi zapotrzebowanie na te substancje. Wspomaganie nawożenia doglebowego innymi preparatami zwierającymi kw.próchnicowe czy efektywne mikroorganizmy będzie korzystne o ile zastosowane zostaną zgodnie z instrukcja producenta.
Dlaczego warto zdecydować się na zakup czarnej kredy, skoro są tańsze nawozy wapniowe?
 • nawóz Czarna Kreda jest FAKTYCZNIE kredą (miękkim, porowatym i stosunkowo młodym minerałem z okresu KREDOWEGO) w odróżnieniu od starszych o 50-100 mln lat, skalnych dolomitów i węglanów (z okresu JURY i TRIASU), które są często mielone, granulowane i oferowane jako “kreda” przez nieuczciwych producentów i dystrybutorów.
 • przydatność i efektywność prawdziwego nawozu KREDOWEGO (jakim jest Czarna Kreda) w nawożeniu jest dużo większa od starszych, twardych i niskoreaktywnych dolomitów i innych skalnych węglanów wapnia.
 • nawóz Czarna Kreda jest cyklicznie (co kwartał) badany laboratoryjnie pod kątem zawartości węglanu wapnia, substancji organicznej, wilgotności i wykluczenia obecności metali ciężkich. Wyniki są publikowane na stronie www.czarnakreda.pl. Nabywca ma pewność, że deklarowany skład nawozu jest faktyczny i może go sprawdzić laboratoryjnie (na koszt własny). Aby właściwie porównać skład nawozu zalecamy zlecić badania w dowolnej OSChR, tymi samymi metodami co badania Greencal.
 • Wysoka zawartość wapnia (40%CaO = 71,2%CaCO3) potwierdzona laboratoryjnymi badaniami oferowanej partii nawozu
 • Istotna zawartość kwasów próchnicowych (humusowych, fulwowych), węgla organicznego i mikroelementów (potwierdzona laboratoryjnymi badaniami oferowanej partii nawozu)
 • Surowiec (pokład kredy) jest precyzyjnie wydobyty i z dużą starannością przygotowany do łatwego wysiewu na pole. Istotne jest dokładne rozdrobnienie surowca (do max.3 mm), przesianie rozdrobnionego materiału i ewentualne granulowanie z zachowaniem najwyższych standardów przy ciągłym kontrolowaniu wilgotności.
 • Dostarczony przez Greencal nawóz jest zgodny z deklarowanym składem partii i nie sprawia trudności przy rozsiewie (pod warunkiem stosowania się do zaleceń producenta)
 • Nawóz konfekcjonowany jest w specjalnie dostosowane opakowania typu Big-Beg 0.6 t (granulat) i 1 t (forma sypka)
 • Kontrolowana przez Greencal usypliwość i wilgotność nawozu pozwala na bezproblemową aplikację nawozu na pole (dedykowanymi rozsiewaczami) gwarantując równomierne pokrycie pola i zadowalająca szerokość rozsiewu przy stosunkowo niewielkim rozkurzu.
 • Nawóz nie wchodzi w agresywne reakcje z rozsiewaczami i maszynami rolniczymi, a czyszczenie maszyn i urządzeń po rozsiewie nie nastręcza specjalnych trudności.
 • Czarna Kreda jest nawozem unikatowym, o kilku bardzo istotnych funkcjach (skutecznie reguluje odczyn pH gleby, użyźnia warstwę korzeniową, stymuluje życie biologiczne w glebie, zwiększa plonowanie, rentowność uprawy, poprawia vigor i zdrowotność roślin a także niweluje skutki uciążliwej suszy)
 • Greencal wraz z nawozem oferuje swoim klientom nieodpłatne doradztwo w zakresie nawożenia i również nieodpłatny serwis posprzedażowy - poprzez stały kontakt z naszymi handlowcami, agentami, doradcami terenowymi i partnerami.
 • Klienci Greencal mogą liczyć także na wsparcie z zakresu pobierania prób glebowych, badań gleby i kartografii (mapy), zaleceń nawozowych, zmiennego dawkowania nawozów, precyzyjnego rolnictwa (nawigacje rolnicze Trimble) oraz z zakresu doradztwa i zaopatrzenia w rozsady warzywne najwyższej jakości (Grupa Mularski).
Czarna Kreda jest faktycznie kredą, miękkim, porowatym minerałem (węglanem wapnia) w 85% to kalcyt wytworzony w strukturach geologicznych w erze Mezozoicznej w okresie KREDOWYM (150 mln lat temu), a niektóre źródła podają że jeszcze później (w erze kenozoicznej w okresacha Paleogeńskim i Neogeńskim: 60-25mln lat temu). Reaktywność kredy w glebie wynosi 100% w odróżnieniu od starych i twardych węglanów wapnia (skały wapienne, dolomity - 350-200 mln lat temu), których reaktywność jest niższa.

W warunkach laboratoryjnych reaktywność powinno określać się w kwasie cytrynowym który najlepiej imituje środowisko glebowe. Dużym nadużyciem jest badanie reaktywności nawozów wapniowych np. w mocniejszych kwasach; solnym czy siarkowym (w takim układzie nawet reaktywność dolomitu będzie wysoka a może nawet wyniesie blisko lub 100% co nie jest prawdą).
Dawkę Czarnej Kredy najlepiej dostosować w oparciu o wyniki badania gleby (odczyn pH i zasobność w Ca). Ustalając dawke warto wziąć pod uwagę klasę agronomiczną gleby (na cięższe ziemie więcej - na lżejsze mniej) i wymagania uprawianej rośliny. 1t/ha Czarnej Kredy (rozdrobnionej lub rozdrobnionej i zgranulowanej) jest średnią dawką zalecaną przez producenta na okres 2-3lat. W razie potrzeby można dawkę tę zwiększyć do 2-3 a nawet 4t/ha jednakże należy pamiętać o dużej zawartości węglanu wapnia w nawozie (71%CaCO3 tj.40%CaO) oraz o tym, ze są rośliny wrażliwe na duże ilości wapnia aplikowane jednorazowo do gleby (ogórek gruntowy, ziemniak ((parch)).
Czarną Kredę należy stosować zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą. Najlepszym okresem do wapnowania gleb w Polsce jest okres pożniwny, jesienny, na ściernisko, po zbiorze plonów. Wskazane jest zmieszanie nawozu z warstwa orną gleby (zabiegi agrotechniczne). W przypadkach uzasadnionych (zbyt niskie pH, zbyt mała zasobność gleby w wapń) zaleca się stosowanie Czarnej Kredy w okresie letnim i wiosennym, a także pogłównie bez mieszania z glebą. Termin i wielkość dawki nawozu warto skonsultować z doradcą Greencal.
Zaleca się aplikację Czarnej Kredy zrobić jesienią a obornika czy gnojowicy na wiosnę (lub odwrotnie). Jeśli Czarna Kreda i obornik mają być zastosowane w nawożeniu w tym samym sezonie - zaleca się zabiegi wykonać co najmniej w czterotygodniowym odstępie czasu (np. w układzie: obornik - orka (uprawa) - Czarna Kreda). Zastosowanie jednocześnie Czarnej Kredy i obornika/gnojowicy skutkować będzie zablokowaniem fosforu i stratą cennego azotu.
Czarna Kreda zawiera w swoim składzie znaczną ilość, naturalnie występującej w niej materii organicznej. Jest to materia organiczna pochodzenia roślinnego na różnym etapie humifikacji i wielu innych procesów próchniczo twórczych. Oprócz dużej ilości atomowego węgla organicznego, w części organicznej Czarnej Kredy znajdziemy wielkocząsteczkowe związki koloidalne takie jak kw.humusowe czy fulwowe. Te cenne kwasy próchnicowe wchodząc w reakcje chemiczne z węglanem wapnia tworzą humiany i fulwiany wapnia.
Greencal jest zleceniodawcą wielu badań laboratoryjnych i polowych dotyczących Czarnej Kredy, jej części mineralnej i organicznej. Badania i doświadczenia są prowadzone głównie w OSChR (Gliwice, Warszawa-Wesoła, Olsztyn, Bydgoszcz), na wyższych uczelniach rolniczych (Olsztyn, Poznań, Lublin), instytutach IUNG Puławy i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, w Gospodarstwach Rolnych i Sadowniczo-Warzywniczych. Badane są systematycznie zawartości, skład i wpływ związków występujących w CzK na procesy glebowe, plonowanie roślin i wartości prozdrowotne plonu. O wynikach badań i wnioskach - będziemy informowali na bieżąco.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt. Powtarzające się będziemy zamieszczać w tym miejscu.